رزومه

۱- وبینار جامع اختلالات رفتاری در حیوانات خانگی – ۹۹/۷/۲۹ -محل برگزاری: نظام دامپزشکی کل کشور

۲- وبینار سایکوفارماکولوژی کاربردی حیوانات خانگی-    ۲۸ /۹۹/۸
محل برگزاری :نظام دامپزشکی کل کشور

۳- وبینار اصول مایع درمانی در حیوانات خانگی – ۹۹/۹/۱۹ – محل برگزاری : نظام دامپزشکی کل کشور

۴- دارودرمانی در اختلالات رفتاری حیوانات خانگی – ۹۹/۳/۲۸ – محل برگزاری :بیستوری – انجمن علمی دانشکده دامپزشکی شهید چمران اهواز

۵- رفتاردرمانی اختلالات رفتاری در حیوانات خانگی – ۹۹/۳/۷ – محل برگزاری :بیستوری- انجمن علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

۶- کارگاه آموزشی اصول طب رفتار در سگ و گربه :نکات کاربردی – ۹۸/۱۱/۱۱ – شرکت آرمان اندیشان آراز – تهران

۷- سخنران مدعو در هفتمین کنگره ملی دامپزشکی97/7/22-23 :سایکوفارماکولوژی حیوانات خانگی-تهران

۸- کارگاه دو روزه تکوین رفتاری ، اختلالات رفتاری و سایکوفارماکولوژی سگ و گربه19 و 20 اسفند96 دانشگاه شهیدچمران اهواز

۹- کارگاه یک روزه سایکوفارماکولوژی سگ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد – 97/2/18

۱۰- برگزاری دوره ی آموزشی جهت دامپزشکان کل کشور تحت عنوان :سایکوفارماکولوژی بالینی در گربه
محل برگزاری :نظام دامپزشکی کل کشور
تاریخ اجرا :96/7/26

۱۱- برگزاری دوره آموزشی جهت دامپزشکان اصفهان تحت عنوان : تکوین رفتاری و سایکوفارماکولوژی سگ
محل برگزاری نظام دامپزشکی استان اصفهان
تاریخ اجرا :96/9/23

۱۲- دوره آموزشی دو روزه تحت عنوان رفتارشناسی و اختلالات رفتاری سگ و گربه
جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک
محل برگزاری تهران -2و3آذر 1396

۱۳- دوره آموزشی جهت دامپزشکان کل کشور تحت عنوان : تکوین رفتاری و اختلالات رفتاری سگ
محل اجرا :نظام دامپزشکی کل کشور
تاریخ :95/10/22

۱۴- سخنرانی تحت عنوان مدیریت رفتارسگ
نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
تاریخ :95/2/6 -تهران

۱۵- سخنرانی تحت عنوان تکوین رفتاری سگ
ششمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک تاریخ : 95/7/25 – تهران

۱۶- کارگاه یک روزه رفتارشناسی سگ – انجمن متخصصین علوم دامی استان اصفهان – 95/8/3

۱۷- طبقه بندی اختلالات رفتاری در سگ های ارجاعی به پلی کلینیک تخصصی حیوانات خانگی علوم و تحقیقات تهران -سخنرانی -هفتمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی ایران -90/10/28 – تهران