• دانش‌آموخته‌ی دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه تهران
  • بورد تخصصی جراحی دامپزشکی از دانشگاه تهران
  • اکسترنشیپ جراحی و بیهوشی حیوانات خانگی از دانشکده دامپزشکی دانشگاه مونترآل کانادا
  • پژوهشگر سابق در آزمایشگاه آرترولوزی دکتر لورتی در دانشگاه مونترآل کانادا
  • رتبه اول نهایی آزمون ورودی دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی دانشگاه تهران و رتبه سه آزمون کتبی ورودی تخصص جراحی دامپزشکی سال 93
  • دامپزشک بالینی و پژوهشگر حوزه‌ی دامپزشکی با بیش از 5 مقاله‌ی ISI و ده‌ها مقاله‌ی پژوهشی داخلی