موضوع پایان نامه دوره عمومی

ارزیابی آزمایشگاهی و بالینی انگل های خونی در سگ

موضوع پایان نامه دوره تخصصی

اندازه‏گیری سطح سرمی MMP-2 و MMP-9 جهت بررسی پیش آگهی قبل و بعد از درمان سگ‏های مبتلا به نئوپلازی با تأکید بر تومورهای پستان و پوستی-مخاطی

سابقه تدریس دانشگاهی

4 ترم تحصیلی تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

سابقه تدریس کارگاه

تدریس در 8 کارگاه با موضوعات “انتقال خون و گروه های خونی سگ و گربه” ، “تفسیر نتایج آزمایشگاهی دام کوچک” ، “نمونه برداری و تشخیص ضایعات پوستی در دام کوچک” .

کتاب های چاپ شده

چاپ کتاب “تفسیر آزمایش خون در سگ و گربه” سال 1389

مقالات ISI چاپ  شده

تعداد 3 مقاله به عنوان نویسنده اول و 4 مقاله به عنوان نویسنده سوم و چهارم.

مقالات کنگره داخلی

29 مقاله چاپ شده به صورت پوستر و 2 سخنرانی.

مقالات کنگره خارجی

8 مقاله چاپ شده به صورت پوستر.

مهارت های نرم افزاری

مسط به نرم افزارهای Word، PowerPoint، Excel، Adobe Photoshop و آشنایی کامل با نرم افزارهای Adobe after effect و Adobe premier.

مهارت های زبان

انگلیسی، ترکی استانبولی، ترکی آذری.

تعداد کارگاه های حضور یافته

16 کارگاه داخلی.

سابقه کاری

  • مدیریت آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی پایتخت از سال 1390 تا کنون.
  • مدیریت و راه اندازی آزمایشگاه دامپزشکی لابرا به مدت 1 سال.