سوابق تحصیلی

دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

گرایش: کلینیکال پاتولوژی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1382- 1386

سوابق شغلی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار؛ بیمارستان درمانی آموزشی، از بهمن 1382

مدیر بخش آزمایشگاه تخیص طبی آوینا، از تیر 1396

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، از 1396

عضو هیئت مدیره مجموعه آموزشی پارسینا، از 1398

مدیر گروه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دوره‌ها و گواهینامه‌ها

دوره آموزشی کلینیکال پاتولوژی، دانشگاه دامپزشکی وین

دوره آموزشی طرز تهیه و کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

افتخارات

پژوهشگر برتر دانشکده دامپزشکی – بهمن 1397

مدرس برتر دانشکده دامپزشکی – اردیبهشت 1397