محتوای آفلاین دوره

فیلم کلاس را از این قسمت تماشا کنید.

فیلم آموزشی | قسمت اول ویدئو

زمان | ۰۱:۵۲:۳۱

خصوصی
دسترسی این بخش خصوصی است. برای دسترسی کامل باید محصول را خریداری کنید.

فیلم آموزشی | قسمت دوم ویدئو

زمان | ۰۲:۱۰:۳۴

خصوصی
دسترسی این بخش خصوصی است. برای دسترسی کامل باید محصول را خریداری کنید.

اطلاعات رویداد

تاریخ: جمعه ۱ و ۲ اردی‌بهشت‌ماه ۱۴۰۱
ساعت: ۲۱ الی ۲۳ (مجموعاً ۴ ساعت)
همراه با اعطاء گواهی حضور

• آناتومی کاربردی دستگاه گوارش اسب
• سبب‌شناسی کولیک گوارشی
• نشانه‌های بالینی و مدیریت دارویی بیمار مبتلا به کولیک گوارشی
• معیارهای تصمیم‌گیری برای ارجاع بیمار به بخش جراحی
• اقدامات قبل از جراحی
• جراحی کولیک گوارشی
• مراقبت‌های بعد از جراحی