محتوای آفلاین دوره

فیلم کلاس را از این قسمت تماشا کنید.

فیلم آموزشی | قسمت اول ویدئو

زمان | 05:15:52

خصوصی
دسترسی این بخش خصوصی است. برای دسترسی کامل باید محصول را خریداری کنید.

فیلم آموزشی | قسمت دوم ویدئو

زمان | 04:14:24

خصوصی
دسترسی این بخش خصوصی است. برای دسترسی کامل باید محصول را خریداری کنید.

اطلاعات رویداد

تاریخ: 26 و 27 خردادماه 1401
ساعت: 16 الی 22
همراه با اعطاء گواهی حضور
دارای 12 امتیاز بازآموزی

• شکستگی‌ها، ترمیم و پیوند آن‌ها
• کاربرد و استفاده از تثبیت‌کننده‌های اسکلتی خارجی در شکستگی‌ها
• کاربرد و استفاده از تثبیت متعارف داخل مدولا و سیم ارتوپدی در شکستگی‌ها
• کاربرد و استفاده از تثبیت با پیچ استخوانی در شکستگی‌ها
+ بررسی کیس‌های شکستگی