محتوای آفلاین دوره

فیلم کلاس را از این قسمت تماشا کنید.

فیلم آموزشی ویدئو

زمان | 04:35:48

خصوصی
دسترسی این بخش خصوصی است. برای دسترسی کامل باید محصول را خریداری کنید.

اطلاعات رویداد

تاریخ: سه‌شنبه 12 اسفندماه 1400
ساعت: 10 الی 16
همراه با اعطاء گواهی حضور
دارای 5 امتیاز بازآموزی

1. تعاریف و ارزش غذایی شیر
2. شیر خام (شیر تازه)
3. ترکیبات شیر
4. میکروب‌شناسی شیر
5. تیمار (سالم‌سازی) گرمایی شیر
6. فرآورده‌های شیر: ماست، پنیر، خامه، فرآورده‌های تغلیظ یا خشک‌شده
7. باقی‌مانده‌های دارویی و شیمیایی در شیر
8. شیر و بهداشت عمومی