محتوای آفلاین دوره

فیلم کلاس را از این قسمت تماشا کنید.

فیلم آموزشی ویدئو

زمان | 04:39:46

خصوصی
دسترسی این بخش خصوصی است. برای دسترسی کامل باید محصول را خریداری کنید.

اطلاعات رویداد

تاریخ: جمعه 23 اردی‌بهشت‌ماه 1401
ساعت: 10 الی 16
همراه با اعطاء گواهی حضور
دارای 5 امتیاز بازآموزی

• تعریف ارزیابی حسی
• آشنایی با حواس انسان
• اهمیت و اهداف ارزیابی حسی
• انواع گروه‌های ارزیابی حسی
• خصوصیات محل ارزیابی حسی
• پرسش‌نامه‌های مورد استفاده
• ارزیابی حسی روش بررسی حساسیت چشایی
• انواع روش آزمون حسی
• نحوه انتخاب ارزیاب‌های حسی مصرف‌کننده
• نحوه و انواع امتیازدهی ارزیاب‌های حسی مصرف‌کننده
• نحوه انتخاب ارزیاب‌های حسی آموزش‌دیده
• تست توانایی تشخیص رنگ توسط ارزیاب‌ها با استفاده از آزمون آنلاین
• تست توانایی تشخیص طعم و بو توسط ارزیاب‌ها با استفاده از فرمول و نرم‌افزار SPSS
• نحوه ارائه نمونه به ارزیاب‌ها
• تأثیر نور محل آزمون و عرضه محصول بر رنگ محصول
• ویژگی‌های ظاهری نمونه
• تعداد مورد نیاز از هر نمونه در هر ارزیابی
• نحوه‌ی حرارت‌دادن به فرآورده‌هایی که نیاز به حرارت دارند
• نحوه‌ی ارزیابی تردی
• روش‌های متداول ارزیابی حسی فراورده‌های گوشتی در اروپا
• پایش عملکرد یک گروه ارزیابی حسی کمی
• انواع خطاهای رایج در ارزیابی حسی
• نحوه‌ی ارزیابی داده‌های حاصل از آزمون‌های حسی با فرمول و نرم‌افزار SPSS