در صورتی که امکان حضور در محل برگزاری رویداد را ندارید، می‌توانید با ثبت‌نام در دوره، در روز برگزاری و به‌صورت آنلاین در رویداد حضور پیدا کنید. بستر برگزاری مجازی، ادوبی کانکت می‌باشد.

اطلاعات رویداد

تاریخ: 5 خردادماه 1401
ساعت: 9 الی 17
همراه با اعطاء گواهی حضور، ناهار و پذیرایی
حضوری و در محل دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز