اطلاعات ارسال کتاب

هزینه‌ی ارسال پستی: 25 هزار تومان ( +10 هزار تومان به ازای هر کتاب اضافی انتشارات دانشگاه تهران)
میانگین مدت زمان ارسال: 72 ساعت پس از واریز