وبینار آموزشی قوانین و مقررات دامپزشکی

وبینار آموزشی قوانین و مقررات دامپزشکی

مدرس: دکتر محمدحسن گلپایگانی؛ رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان مازندران

زمان: ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۹ – ساعت ۱۰ الی ۱۳ و ۱۴ الی ۱۷ (جمعا ۶ ساعت)

به همراه ۵ امتیاز بازآموزی ویژه‌ی اعضا سازمان نظام دامپزشکی 

16
تومان۶۰,۰۰۰تومان۱۲۰,۰۰۰