تشریح اقدامات و ممیزی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP)

وبینار آموزشی تشریح اقدامات و ممیزی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP)

مدرس: دکتر محمدحسن گلپایگانی؛ رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان مازندران

زمان: ۸ آبان‌ماه ۱۳۹۹ – ساعت ۱۰ الی ۱۳ و ۱۴ الی ۱۷ (جمعا ۶ ساعت)

به همراه ۵ امتیاز بازآموزی ویژه‌ی اعضا سازمان نظام دامپزشکی 

32
تومان۶۰,۰۰۰تومان۱۲۰,۰۰۰