وبینار احیای قلبی ریوی (CPR) در حیوانات‌خانگی بر اساس گایدلاین‌های انجمن RECOVER

CPR چیست؟! احیای قلبی ریوی (CardioPulmonary Resuscitation) سی. پی. آر شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو…

93
تومان150,000