وبینار آموزشی سوفل قلبی و نحوه برخورد با آن در حیوانات‌کوچک

اطلاعات وبینار سرفصل‌های کارگاه اهمیت سوفل قلبی حیوانات کوچک صداهای طبیعی و غیر طبیعی قلب طبقه‌بنده سوفل قلبی سوفل قلبی…

75
تومان150,000