نخستین سمپوزیوم ملی و مجازی طب داخلی و جراحی گربه سانان

اطلاعات رویداد مشخصات رویداد تاریخ: ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰ الی ۱۶ همراه با اعطاء گواهی حضور دارای ۵ امتیاز…

0
تومان۱,۵۰۰,۰۰۰