اساس پاتولوژی تومورها در دامپزشکی

توسط محمد فرخنده اقبال دسته بندی نشده
لیست علاقه‌مندی‌ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره دوره

تاریخ: پنجشنبه 14 مردادماه 1400

ساعت: 10 الی 14 (4 ساعت)

همراه با اعطاء گواهی حضور

چه چیزی یاد خواهید گرفت؟

 • • تعریف تومورها
 • • نامگذاری تومورها
 • • کارکتر (الگوی) تومورها
 • • تمایز در تومورها
 • • تکثیر سلول‌های توموری
 • • ارزیابی و سنجش تومورها
 • • راه‌های گسترش تومورها
 • • مکانیسم تهاجم و متاستاز
 • • واکنش‌های متقابل تومور و استروما
 • • آنژیوژنز
 • • ایمنی در تومورها
 • • اتیولوژی تومورها
 • • مکانیسم کارسیوژنز
 • • آسیب به DNA و بروز موتاسیون
 • • Grading و Staging در سرطان‌ها

محتوای دوره

ویدئو وبینار اساس پاتولوژی تومورها در دامپزشکی

 • ویدئو 1
  01:16:25
 • ویدئو 2
  02:57:03

رتبه بندی و نظرات دانشجویان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است