هزینه علی‌الحساب ارسال کتاب‌های دکتر صدرزاده

بیماری‌های طیور و مدیریت مزارع مادر

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طیور دامپزشکان فهرست کتاب مشخصات ظاهری کتاب…

15
تومان۴۷۰,۰۰۰

پند و پخت‌های دانشجویی: روش پخت خوراک‌های ساده و آسان با گوشت بوقلمون (دیبامرغ)

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طیور دامپزشکان فهرست کتاب مشخصات ظاهری کتاب…

0
تومان۳۳۰,۰۰۰

روش‌مندی تشخیص بیماری‌های طیور

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طیور دامپزشکان فهرست کتاب مشخصات ظاهری کتاب…

21
تومان۳۰۰,۰۰۰

کتاب بوقلمون (دیبا مرغ)

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طیور دامپزشکان فهرست کتاب مشخصات ظاهری کتاب…

9
تومان۲۵۰,۰۰۰

مدیریت پیشگیری از بیماریهای طیور: بهداشت، پرورش و سلامت جوجه‌های گوشتی

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طیور دامپزشکان فهرست کتاب مشخصات ظاهری کتاب…

33
تومان۲۰۰,۰۰۰