هزینه ارسال کتاب‌های انتشارات نوربخش

آسیب‌شناسی ماهی و میگو

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به علم آسیب‌شناسی علاقه‌مندان به حوزه‌ی آبزیان صاحبان…

2
تومان۱۶۰,۰۰۰

آسیب‌های ارتوپدی مفصل زانو

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به جراحی و ارتوپدی دامپزشکی دامپزشکان مولفان دکتر…

9
تومان۱۹۵,۰۰۰

اصول تکنیک‌های تشریحی

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به علم کالبد‌گشایی و آناتومی دامپزشکان مولفان دکتر…

4
تومان۸۵,۰۰۰

اصول جراحی دامپزشکی

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به جراحی دامپزشکی دامپزشکان مولفان دکتر فرج‌الله ادیب…

22
Free!

اطلس آناتومی رادیوگرافی و متغیرهای آناتومی طبیعی در سگ و گربه

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طب داخلی دام‌های کوچک علاقه‌مندان به رادیوگرافی…

18
تومان۱۶۵,۰۰۰

امتیازدهی به وضعیت بدنی در گاوهای شیری

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به مدیریت بهداشت گله و بیماری‌های داخلی دام‌های…

1
تومان۴۰,۰۰۰

انگل‌های حیوانات آزمایشگاهی

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به انگل‌شناسی و بیماری‌های داخلی دامپزشکان مولفان ام.آ.…

3
تومان۴۵,۰۰۰

بررسی انواع گوشت‌های قرمز و سفید

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به علم صنایع و بهداشت مواد غذایی دامپزشکان…

1
تومان۴۵,۰۰۰

به وقت جراحی ۱

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به جراحی دامپزشکی متقاضیان رشته‌ی تخصصی جراحی دامپزشکی…

12
تومان۶۵,۰۰۰

به وقت جراحی ۲

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به جراحی دامپزشکی متقاضیان رشته‌ی تخصصی جراحی دامپزشکی…

10
تومان۱۲۰,۰۰۰

بیماری لمپی اسکین

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ دامپزشکان مولفان دکتر…

0
تومان۵۰,۰۰۰

بیماری‌های انگلی گوشتخواران

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به انگل‌شناسی و بیماری‌های داخلی دامپزشکان مولفان ام.آ.…

6
تومان۷۵,۰۰۰

بیماری‌های دستگاه تنفس دام‌های مزرعه و تک‌سمی‌ها

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طب بالینی حیوانات مزرعه دامپزشکان مولفان نویسندگان:…

2
تومان۲۲۰,۰۰۰

بیماری‌های عفونی رایج طیور در ایران و راهکارهای مبارزه با آن‌ها

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طب ماکیان دامپزشکان مولفان دکتر محمدحسن بزرگمهری‌فرد،…

12
تومان۷۰,۰۰۰

پاتولوژی ناهنجاری‌های دستگاه اسکلتی استخوان و مفصل

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به آسیب‌شناسی دامپزشکی و بیماری‌های داخلی دامپزشکان مولفان…

0
تومان۵۰,۰۰۰

پرورش و بیماری‌های شتر (عملی)

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طب بالینی شتر صاحبان مزارع پرورش شتر…

1
تومان۸۰,۰۰۰

تثبیت خارجی در ارتوپدی دام‌های کوچک

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به جراحی و ارتوپدی دامپزشکی دامپزشکان مولفان دکتر…

9
تومان۸۰,۰۰۰

تشخیص افتراقی در بیماری‌های داخلی حیوانات کوچک

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به بیماری‌های داخلی حیوانات کوچک دامپزشکان مولفان الکس…

11
تومان۱۶۰,۰۰۰

تفسیر نوار قلب در طب حیوانات کوچک

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به طب بالینی حیوانات خانگی دامپزشکان مولفان مارک…

11
تومان۱۹۰,۰۰۰

تکنیک‌های بی‌حسی و بی‌دردی در حیوانات کوچک

ویژگی‌های کتاب این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ دانشجویان دامپزشکی علاقه‌مندان به علوم جراحی و بیهوشی دامپزشکان مولفان نویسندگان:…

2
تومان۱۰۰,۰۰۰