آزمون خوبی بود .پشتیبانی سایت برای آزمون خیلی خوب پاسخ گو بودن. در مورد امتحان من وقت نکردم به تازگی بافت شناسی رو بخونم و درصد متوسطی گرفتم ولی حس می‌کنم از همه سر فصل های بافت شناسی سوال نیومده بود و بقیه موارد مشکلی نبود و عالی بود. از برگزاری این آزمون و پیگیری تون متشکرم