جمعه ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۲، گروه دامپزشکی ایران میزبان دکتر تقی‌پور در لایو اینستاگرام