جمعه 21 شهریورماه 1399 ساعت 22، گروه دامپزشکی ایران میزبان دکتر تقی‌پور در لایو اینستاگرام