لایو با دکتر ملازم؛ جمعه 23 خرداد از اينستاگرام گروه دامپزشکی ايران