لایو با دکتر ملازم؛ جمعه ۲۳ خرداد از اینستاگرام گروه دامپزشکی ایران